ROZWIĄZANIA DLA ODLEWNI METALI NIEŻELAZNYCH

ECO-PROJECT

PRODUKCJA JUŻ OD 1958 ROKU

LUBRAX

ŚRODKI ANTYADHEZYJNE DLA WYSOKOCIŚNIENIOWEGO ODLEWNICTWA ALUMINIUM

NOWA GENERACJA ŚRODKÓW ODDZIELAJĄCYCH DLA NISKO- I WYSOKOCIŚNIENIOWEGO ODLEWNICTWA ALUMINIUM

Korzyści ze stosowania tej gamy produktów to:

 • poprawa wydajności produkcji
 • redukcja wpływu produktów na porowatość odlewów 
 • zwiększona żywotność układu strzałowego
 • zmniejszone stężęnia w celu redukcji kosztów 
 • wysoki stopień stabilności termicznej 
 • niska porowatość powierzchni bez wad

ELIMINAX

TOPNIKI REDUKUJĄCE POZIOM ALKALIÓW W STOPACH                                     

TOPNIKI O INNOWACYJNEJ FORMULE DEDYKOWANE DO REDUKCJI ALKALIÓW I MAGNEZU ZE STOPÓW ALUMINIUM

Korzyści z ich stosowania to:

 • niewielki wpływ na środowisko 
 • niski poziom zadymienia 
 • wysoka wydajność
 • eliminują użycie topniki na bazie związków 
 • znaczna redukcja utraty stopu w żużlu 
 • eliminacja wtrąceń niemetalicznych w procesie topienia

SCOREX & AFFINAX GR

SOLE RAFINACYJNE W POSTACI GRANULATU                               

TOPNIKI W FORMIE GRANULATU DO RUTYNOWEGO PROCESU OCZYSZCZANIA STOPU

Główne korzyści z wykorzystania tej grupy produktów to:

 • niewielka ilość konieczna do efektywnego stosowania 
 • redukcja emisji dymu do środowiska
 • łatwość stosowania w związku z łatwą rozpuszczalnością granulatu 
 • redukcja wad odlewów spowodowanych wtrąceniami niemetalicznymi
 • korzystna modyfikacja stanu eutektyki dla stopów Al-Si

PULEX

PRODUKTY REDUKUJĄCE OSADY W PIECACH TOPIALNYCH I DOZUJĄCYCH

TOPNIKI W FORMIE PROSZKU LUB TABLETEK DO CZYSZCZENIA I ZAPOBIEGANIA OSADZANIU SIĘ TLENKÓW (KORUNDU) ORAZ ŻUŻLA NA WYMURÓWKACH PIECÓW TOPIALNYCH I DOZUJĄCYCH

Wymierne korzyści ze stosowania to:

 • niska emisja dymu 
 • prosta metoda na usunięcie twardych osadów korundu 
 • łatwe stosowanie 
 • mocne ograniczenie czynności związanych z utrzymaniem wymurówek
 • wydłużenie czasu pracy materiałów ogniotrwałych

VOLUMIX B CONE

PRODUKTY IZOLACYJNE DLA TRAS PRZEPŁYWU METALU                      

KSZTAŁTKI IZOLACYJNE DEDYKOWANE DO IZOLACJI UKŁADÓW WLEWOWYCH DLA DOWOLNYCH STOPÓW METALI NIEŻELAZNYCH

Zalety tej grupy produktów to:

 • niewielka przewodność cieplna 
 • wysyka wytrzymałość mechaniczna 
 • niewielki skurcz liniowy

VERNIX AL

POKRYCIA ANTYADHEZYJNE DLA ODLEWNICTWA NISKOCIŚNIENIOWEGO I GRAWITACYJNEGO

POKRYCIA O INNOWACYJNYM SKŁADZIE I WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI PRZEZNACZONE DO NAKŁADANIA NA POWIERZCHNIE FORM I KOKILI

Korzyści ze stosowania:

 • przyjazne środowisku na bazie wody 
 • brak szkodliwych lotnych związków organicznych  
 • zdecydowana poprawa jakości powierzchni odlewów 
 • wysoki poziom ochrony elementów formujących form i kokili 
 • pozytywny wpływ na przepływ metalu

VERNIX TX

POKRYCIA DO FORM I RDZENI

POKRYCIA NA BAZIE WODY LUB ALKOHOLU DLA FORM I RDZENI, DLA DOWOLNEJ FORMY STOSOWANIA, OD ZANURZENIA PRZEZ NATRYSK DO RĘCZNEGO NAKŁADANIA.

Cechy tej grupy produków:

 • szeroki zakres stosowania w zależności od rodzaju odlewów
 • zmniejszają ilość defektów powierzchni
 • wysoki poziom ogniotrwałości 
 • zdecydowana poprawa lejności 
 • poprawa jakości powierzchni odlewów
 • zmniejszenie wielkości wypływek i czasu ich obróbki
 • wysoka stabilność składu w czasie przechowywania

KSZTAŁTKI CERAMICZNE

ELEMENTY CERAMICZNE DO OBSŁUGI PRZEPŁYWU I DOZOWANIA METALU

KSZTAŁTKI CERAMICZNE O RÓŻNYCH STOPNIACH OGNIOODPORNOŚCI PRZEZNACZONE DO FORMOWANIA WLEWKÓW/GĄSEK, PŁYT OGNIOTRWAŁYCH, WYMURÓWEK PIECÓW I LINII ODLEWANIA CIĄGŁEGO

Cechy tej grupu produktów:

 • nie zwilżalne przez płynny metal
 • wolne od azbestu
 • niska przewodność cieplna 
 • wysoka odporność na szok termiczny 
 • podatne na obróbkę mechaniczną

Contact Us

ul. Gen. Ch. de Gaulle'a 8/204
43-100 Tychy POLAND
VAT NUMBER: PL6462971468
E-mail: sales@enimetal.com
Website: www.enimetal.com
© 2018 ENIMETAL Sp. z O.O. Sp. K..
All Rights Reserved.